Bismilah...

Autor: Shejkh Salih el-Feuzan

Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=142226

Pyetje:

Allahu ju dhëntë të mira, Shejkh i nderuar, Allahu ju dhëntë sukses. Disa njerëz dëgjojnë rrukje të inçizuara, a lejohet kjo?


Përgjigje:

Rrukja e inçizuar nuk bën ndonjë dobi, nuk bën ndonjë dobi, sepse ajo është vepër dhe vepra ka nevojë të patjetërsueshme për një veprues (që ta bëjë atë). Leximi duhet patjetër të bëhet nga një lexues, ngase është adhurim dhe lutja duhet patjetër që të bëhet nga ai që bën lutje (person). Kurse, hekuri (ndoshta shejkhu me këtë fjalë ka për qëllim magnetofonin, sh.p) dhe e inçizuara nuk është njeri dhe as që është i ngarkuar (me obligime të Sheriatit), porse është thjesht zë i inçizuar.

Video në AudioSelefi.org

Përktheu: Jeton Shasivari