Autor: Shejkh Zejd el-Medkhalij

 

 

Pyetje: Allahu u dhëntë mirësi! A ka ndonjë lidhje midis xhematit të Ikhuanëve dhe Khauarixhëve, përderisa të gjithë ata thërrasin për t’u rebeluar kundër udhëheqësit?

 

Përgjigje: Çdokush që thërret për t’u rebeluar kundër udhëheqësit, kundër atij që drejton çështjet e përgjithshme apo specifike të qeverisjes, atëherë ai i përngjan Khauarixhëve, në varësi të thirrjes që ai bën, madje ai është prej Khauarixhëve, sepse për udhëheqësin duhet të lutesh që të jetë i mirë dhe i drejtë, ngaqë çështjet e njerëzve i vë në vijë veçse udhëheqësi. Kurse me anarki nuk rregullohet gjendja e tyre dhe nuk realizohen kërkesat fetare dhe as kërkesat e dunjasë.

 

Kliko këtu për të parë videon në AudioSelefi.org

 

Përktheu: Alban Malaj