Bismilah...

Autor: Shejkh Muhamed bin Umer Salim Bazmul

 

 

Bisedë...

A e dini pse Ikhuanul-Musliminët janë të dhënë pas (promovimit dhe zbulimit) të mrekullive shkencore (në Kuran dhe Sunnet)?

 

Ajo që mendoj unë – kurse Allahu e di më së miri – është se këtë e bëjnë për disa arsye, ndër to janë:

 

E para: për të pohuar se komentimi i Kuranit me ethere, nuk është i përshtatshëm në këtë kohë për të kuptuar Kuranin dhe Sunnetin.

 

E dyta: që përmes kësaj të arrijnë te njohuria e thjeshtë se Kurani është prej Allahut dhe se ky Kuran tregon për ekzistencën e Allahut, e që është Teuhidi i kërkuar (Teuhidi Rububijeh).

 

E treta: që t’i largojnë njerëzit nga kuptimet dhe dispozitat e Kuranit. Kështu, Kuranit nuk i ngelet vlerë përveç se në aspektin e mrekullive shkencore dhe asgjë më tepër.

 

E katërta: që t’i largojnë njerëzit nga Sheriati i transmetuar e t’i orientojnë ata te temat që kanë të bëjnë me logjikën dhe shkencën.

 

E pesta: që t’i largojnë njerëzit nga argumentet Sheriatike duke e shtrembëruar kuptimin e tyre të vërtetë.

 

Allahu e di më së miri dhe gjykon më së miri.

 

Përktheu: Jeton Shasivari

 

 

 تدرون لماذا يهتم الإخوان المسلمون بالإعجاز العلمي ؟

يظهر لي والله اعلم ان ذلك لعدة أمور ؛

منها ليقرروا أن التفسير بالمأثور لا يصلح اليوم لفهم القرآن الكريم.

ومنها ليتوصلوا بذلك إلى أن مجرد معرفة أن القرآن من عند الله وأنه يدل على وجوده هو التوحيد المطلوب

ومنها ليشغلوا الناس عن معانيه وأحكامه فما يعود للقرآن قيمة الا من جهة الاعجاز العلمي فقط .

ومنها ليصرفوا الناس عن الشرع النقلي الى الأمور العقلية العلمية.

ومنها ليصرفوا الناس عن الأدلة الشرعية على وجهها .

والله اعلم واحكم.