Shejkh Muhamed Aman el-Xhamij

Burimi: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=140344

Ka thënë Shejkh Muhamed Aman el-Xhamij (rahimehullah):
Nëse të thotë ty Esh’ariju: “Allahu – ‘Azze ue Xhel-le – nuk zbret në një të tretën e fundit të natës, porse zbret urdhri i tij.” Atëherë, ti thuaj atij: “Prej kujt po zbret urdhri i tij?” Ai do të thotë ty: “Prej Allahut.” Atëherë ti thuaj: “Kjo është ajo që deshëm neve, pra, ti pohove se Allahu është mbi qiell.”

Përktheu: Jeton Shasivari