Bismilah...

Burimi: el-Likau esh-Shehrij, 31

 

Për festën e kujt po i uron njerëzit? Po i uron për festën e të Krishterëve? Ndërkohë që ata kanë shkelur nderet e muslimanëve, kanë derdhur gjakun e tyre dhe kanë pushtuar tokat e tyre! Ata, po t'u jepej mundësia, do ta kishin shkatërruar Islamin përfundimisht. Pasha Allahun, edhe sikur të kishte qenë festë kombëtare që s'ka lidhje me Sheriatin, prapëseprapë ata nuk meritojnë që t'i urosh për atë festë. Qysh po i uron ata për festën e tyre që ata e konsiderojnë festë sheriatike, është prej simboleve të fesë së tyre?

E kush është i kënaqur me simbolet e kufrit është vet qafir! Kjo është kënaqje me kufrin! Kjo është rrezik për zemrat, është rrezik që të humbasë zemra, Allahu na ruajttë! Pastaj njeriu nuk bën më dallim midis armikut të Allahut dhe atij që është miku i Allahut. Ne e marrim Dëshmitar Allahun se ne e besojmë atë që ka thënë Allahu i Plotfuqishëm e i Madhërishëm: se çdo qafir është armik i Allahut, se çdo qafir është armik i yni, siç e ka thënë tekstualisht Kur'ani. Qysh?

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ

"O ju që keni besuar, mos e bëni mik armikun Tim dhe armikun tuaj!" [el-Mumtehineh, 1]

Qysh mund të festojmë ne festat e atyre, ndërkohë që Allahu dëshmon se ata janë armiq, ne dëshmojmë se ata janë armiq?! Qysh mund t'i përhapim festat e tyre mes djemve, vajzave dhe grave tona?! Mirëpo, i pastër nga çdo mangësi është Allahu i Madhëruar, kjo është vdekje e zemrave.

 

Përktheu: Alban Malaj